"Charset entities", noms pels s??mbols (☆ ♥)

UPDATE: He trobat aquest lloc on apareixen totes les taules de UTF-8

Apart de lletres fàcils d’escriure n’hi ha de complicades d’escriure amb el que es diu “character set”. Les “entity names” són noms que s’han donat a símbols d’aquestes “codificacions o character sets” per facilitar la seva escriptura en HTML o XML, el llenguatje de la web

 

Vols fer Copy & Paste / Copiar y pegar / Copiar i enganxar?

` ^ ??? ! ??? ( ) [ ] { } @ * ¢ ¤ ¥ § ¨ © ª ® ¯ ° &sup2; &sup3; ´ µ · ¸ &sup1; º &frac14; &frac12; &frac34; À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ??? Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ & Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Œ œ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Š š ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Ÿ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? % ??? ?? ?? ?? ?? ?? ˜ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Υ Φ Ψ Ω ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ?? ?? ?? ?? ?? ϑ ?? ϖ ?? ?? ?? ¡ ¦ ¬ ± Á á Æ æ À à α å Å ä Ä Ç ç ¢ © ° ÷ é É Ê ê È è &frac12; &frac14; &frac34; Í í î Î ¡ ì Ì ¿ « · ¬ ñ Ñ Ó ó ô Ô Ò ò Ω Ø ø ö Ö π ± £ » ® § &sup1; &sup2; &sup3; ß &there4; × ú Ú ù Ù Ü ü α β γ Γ ?? δ Δ ε ??? ?? ζ η θ Θ ϑ ι κ ?? λ Λ μ ν ξ Ξ π ϖ Π ρ ?? σ Σ ς τ υ Υ φ Φ ?? χ ψ Ψ ω Ω ¥ # ??? ??? ??? ??? + < = > | | ~ ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? $ $ ?? ??

Alguns caràcters que pots teclejar tu mateix:

# & ( ) * + , – . / : ; = ? _ { } | ‘ “<
^ (apretant accent català i espai)
~ (apretant ALTGR+4)
¬ (Aprentant ALTRG +6)

 

Listat complet si no us val el COPY&PASTE
´
aacute
´
>–=acute accent

??
breve
˘
>–=breve

??
caron
ˇ
>–=caron

¸
cedil
¸
>–=cedilla

^
circ
^
>–=circumflex accent

??
dblac
˝
>–=double acute accent

¨
die
¨
>–=dieresis

??
dot
˙
>–=dot above

`
grave
`
>–=grave accent

¯
macr
¯
>–=macron

??
ogon
˛
>–=ogonek

??
ring
˚
>–=ring

˜
tilde
˜
>–=tilde

¨
uml
¨
>–=umlaut mark

α
agr
α
>–small alpha
Greek
U03B1

Α
Agr
Α
>–capital Alpha
Greek
U0391

β
bgr
β
>–small beta
Greek
U03B2

Β
Bgr
Β
>–capital Beta
Greek
U0392

γ
ggr
γ
>–small gamma
Greek
U03B3

Γ
Ggr
Γ
>–capital Gamma
Greek
U0393

δ
dgr
δ
>–small delta
Greek
U03B4

Δ
Dgr
Δ
>–capital Delta
Greek
U0394

ε
egr
ε
>–small epsilon
Greek
U03B5

Ε
Egr
Ε
>–capital Epsilon
Greek
U0395

ζ
zgr
ζ
>–small zeta
Greek
U03B6

Ζ
Zgr
Ζ
>–capital Zeta
Greek
U0396

η
eegr
η
>–small eta
Greek
U03B7

Η
EEgr
Η
>–capital Eta
Greek
U0397

θ
thgr
θ
>–small theta
Greek
U03B8

Θ
THgr
Θ
>–capital Theta
Greek
U0398

ι
igr
ι
>–small iota
Greek
U03B9

Ι
Igr
Ι
>–capital Iota
Greek
U0399

κ
kgr
κ
>–small kappa
Greek
U03BA

Κ
Kgr
Κ
>–capital Kappa
Greek
U039A

λ
lgr
λ
>–small lambda
Greek
U03BB

Λ
Lgr
Λ
>–capital Lambda
Greek
U039B

μ
mgr
μ
>–small mu
Greek
U03BC

Μ
Mgr
Μ
>–capital Mu
Greek
U039C

ν
ngr
ν
>–small nu
Greek
U03BD

Ν
Ngr
Ν
>–capital Nu
Greek
U039D

ξ
xgr
ξ
>–small xi
Greek
U03BE

Ξ
Xgr
Ξ
>–capital Xi
Greek
U039E

ο
ogr
ο
>–small omicron
Greek
U03BF

Ο
Ogr
Ο
>–capital Omicron
Greek
U039F

π
pgr
π
>–small pi
Greek
U03C0

Π
Pgr
Π
>–capital Pi
Greek
U03A0

ρ
rgr
ρ
>–small rho
Greek
U03C1

Ρ
Rgr
Ρ
>–capital Rho
Greek
U03A1

ς
sfgr
ς
>–final small sigma
Greek
U03C2

σ
sgr
σ
>–small sigma
Greek
U03C3

Σ
Sgr
Σ
>–capital Sigma
Greek
U03A3

τ
tgr
τ
>–small tau
Greek
U03C4

Τ
Tgr
Τ
>–capital Tau
Greek
U03A4

υ
ugr
υ
>–small upsilon
Greek
U03C5

Υ
Ugr
Υ
>–capital Upsilon
Greek
U03A5

φ
phgr
φ
>–small phi
Greek
U03C6

Φ
PHgr
Φ
>–capital Phi
Greek
U03A6

χ
khgr
χ
>–small chi
Greek
U03C7

Χ
KHgr
Χ
>–capital Chi
Greek
U03A7

ψ
psgr
ψ
>–small psi
Greek
U03C8

Ψ
PSgr
Ψ
>–capital Psi
Greek
U03A8

ω
ohgr
ω
>–small omega
Greek
U03C9

Ω
OHgr
Ω
>–capital Omega
Greek
U03A9

??
aacgr
ά
>–=small alpha
accent
Greek

??
Aacgr
Ά
>–=capital Alpha
accent
Greek

??
eacgr
έ
>–=small epsilon
accent
Greek

??
Eacgr
Έ
>–=capital Epsilon
accent
Greek

??
eeacgr
ή
>–=small eta
accent
Greek

??
EEacgr
Ή
>–=capital Eta
accent
Greek

??
idigr
ϊ
>–=small iota
dieresis
Greek

??
Idigr
Ϊ
>–=capital Iota
dieresis
Greek

??
iacgr
ί
>–=small iota
accent
Greek

??
Iacgr
Ί
>–=capital Iota
accent
Greek

??
idiagr
ΐ
>–=small iota
dieresis
accent
Greek

??
oacgr
ό
>–=small omicron
accent
Greek

??
Oacgr
Ό
>–=capital Omicron
accent
Greek

??
udigr
ϋ
>–=small upsilon
dieresis
Greek

??
Udigr
Ϋ
>–=capital Upsilon
dieresis
Greek

??
uacgr
ύ
>–=small upsilon
accent
Greek

??
Uacgr
Ύ
>–=capital Upsilon
accent
Greek

??
udiagr
ΰ
>–=small upsilon
dieresis
accent
Greek

????
Udiagr
Ϋ̍
>–=capital Upsilon
dieresis
accent
Greek

??
ohacgr
ώ
>–=small omega
accent
Greek

??
OHacgr
Ώ
>–=capital Omega
accent
Greek

α
alpha
α
>–=small alpha
Greek

β
beta
β
>–=small beta
Greek

γ
gamma
γ
>–=small gamma
Greek

Γ
Gamma
Γ
>–=capital Gamma
Greek

??
gammad
Ϝ
>–/digamma

δ
delta
δ
>–=small delta
Greek

Δ
Delta
Δ
>–=capital Delta
Greek

ε
epsi
ε
>–=small epsilon
Greek

???
epsiv

>–/varepsilon ?

??
epsis
Ƹ
>–/straightepsilon ?

ζ
zeta
ζ
>–=small zeta
Greek

η
eta
η
>–=small eta
Greek

θ
thetas
θ
>–straight theta

Θ
Theta
Θ
>–=capital Theta
Greek

ϑ
thetav
ϑ
>–/vartheta – curly or open theta

ι
iota
ι
>–=small iota
Greek

κ
kappa
κ
>–=small kappa
Greek

??
kappav
ϰ
>–/varkappa

λ
lambda
λ
>–=small lambda
Greek

Λ
Lambda
Λ
>–=capital Lambda
Greek

μ
mu
μ
>–=small mu
Greek

ν
nu
ν
>–=small nu
Greek

ξ
xi
ξ
>–=small xi
Greek

Ξ
Xi
Ξ
>–=capital Xi
Greek

π
pi
π
>–=small pi
Greek

ϖ
piv
ϖ
>–/varpi

Π
Pi
Π
>–=capital Pi
Greek

ρ
rho
ρ
>–=small rho
Greek

??
rhov
ϱ
>–/varrho

σ
sigma
σ
>–=small sigma
Greek

Σ
Sigma
Σ
>–=capital Sigma
Greek

ς
sigmav
ς
>–/varsigma

τ
tau
τ
>–=small tau
Greek

υ
upsi
υ
>–=small upsilon
Greek

Υ
Upsi
Υ
>–=capital Upsilon
Greek

φ
phis
φ
>–/straightphi – straight phi

Φ
Phi
Φ
>–=capital Phi
Greek

??
phiv
ϕ
>–/varphi – curly or open phi

χ
chi
χ
>–=small chi
Greek

ψ
psi
ψ
>–=small psi
Greek

Ψ
Psi
Ψ
>–=capital Psi
Greek

ω
omega
ω
>–=small omega
Greek

Ω
Omega
Ω
>–=capital Omega
Greek

α
b.alpha
α
>–=small alpha
Greek

β
b.beta
β
>–=small beta
Greek

γ
b.gamma
γ
>–=small gamma
Greek

Γ
b.Gamma
Γ
>–=capital Gamma
Greek

??
b.gammad
Ϝ
>–/digamma

δ
b.delta
δ
>–=small delta
Greek

Δ
b.Delta
Δ
>–=capital Delta
Greek

ε
b.epsi
ε
>–=small epsilon
Greek

???
b.epsiv

>–/varepsilon ?

??
b.epsis
Ƹ
>–/straightepsilon ?

ζ
b.zeta
ζ
>–=small zeta
Greek

η
b.eta
η
>–=small eta
Greek

θ
b.thetas
θ
>–straight theta

Θ
b.Theta
Θ
>–=capital Theta
Greek

ϑ
b.thetav
ϑ
>–/vartheta – curly or open theta

ι
b.iota
ι
>–=small iota
Greek

κ
b.kappa
κ
>–=small kappa
Greek

??
b.kappav
ϰ
>–/varkappa

λ
b.lambda
λ
>–=small lambda
Greek

Λ
b.Lambda
Λ
>–=capital Lambda
Greek

μ
b.mu
μ
>–=small mu
Greek

ν
b.nu
ν
>–=small nu
Greek

ξ
b.xi
ξ
>–=small xi
Greek

Ξ
b.Xi
Ξ
>–=capital Xi
Greek

π
b.pi
π
>–=small pi
Greek

ϖ
b.piv
ϖ
>–/varpi

Π
b.Pi
Π
>–=capital Pi
Greek

ρ
b.rho
ρ
>–=small rho
Greek

??
b.rhov
ϱ
>–/varrho

σ
b.sigma
σ
>–=small sigma
Greek

Σ
b.Sigma
Σ
>–=capital Sigma
Greek

ς
b.sigmav
ς
>–/varsigma

τ
b.tau
τ
>–=small tau
Greek

υ
b.upsi
υ
>–=small upsilon
Greek

Υ
b.Upsi
Υ
>–=capital Upsilon
Greek

φ
b.phis
φ
>–/straightphi – straight phi

Φ
b.Phi
Φ
>–=capital Phi
Greek

??
b.phiv
ϕ
>–/varphi – curly or open phi

χ
b.chi
χ
>–=small chi
Greek

ψ
b.psi
ψ
>–=small psi
Greek

Ψ
b.Psi
Ψ
>–=capital Psi
Greek

ω
b.omega
ω
>–=small omega
Greek

Ω
b.Omega
Ω
>–=capital Omega
Greek

À
Agrave
À
>– capital A
grave accent

Á
Aacute
Á
>– capital A
acute accent

Â
Acirc
Â
>– capital A
circumflex accent

Ã
Atilde
Ã
>– capital A
tilde

Ä
Auml
Ä
>– capital A
dieresis or umlaut mark

Å
Aring
Å
>– capital A
ring

Æ
AElig
Æ
>– capital AE diphthong (ligature)

Ç
Ccedil
Ç
>– capital C
cedilla

È
Egrave
È
>– capital E
grave accent

É
Eacute
É
>– capital E
acute accent

Ê
Ecirc
Ê
>– capital E
circumflex accent

Ë
Euml
Ë
>– capital E
dieresis or umlaut mark

Ì
Igrave
Ì
>– capital I
grave accent

Í
Iacute
Í
>– capital I
acute accent

Î
Icirc
Î
>– capital I
circumflex accent

Ï
Iuml
Ï
>– capital I
dieresis or umlaut mark

Ð
ETH
Ð
>– capital Eth
Icelandic

Ñ
Ntilde
Ñ
>– capital N
tilde

Ò
Ograve
Ò
>– capital O
grave accent

Ó
Oacute
Ó
>– capital O
acute accent

Ô
Ocirc
Ô
>– capital O
circumflex accent

Õ
Otilde
Õ
>– capital O
tilde

Ö
Ouml
Ö
>– capital O
dieresis or umlaut mark

Ø
Oslash
Ø
>– capital O
slash

Ù
Ugrave
Ù
>– capital U
grave accent

Ú
Uacute
Ú
>– capital U
acute accent

Û
Ucirc
Û
>– capital U
circumflex accent

Ü
Uuml
Ü
>– capital U
dieresis or umlaut mark

Ý
Yacute
Ý
>– capital Y
acute accent

Þ
THORN
Þ
>– capital THORN
Icelandic

ß
szlig
ß
>– small sharp s
German (sz ligature)

à
agrave
à
>– small a
grave accent

á
aacute
á
>– small a
acute accent

â
acirc
â
>– small a
circumflex accent

ã
atilde
ã
>– small a
tilde

ä
auml
ä
>– small a
dieresis or umlaut mark

å
aring
å
>– small a
ring

æ
aelig
æ
>– small ae diphthong (ligature)

ç
ccedil
ç
>– small c
cedilla

è
egrave
è
>– small e
grave accent

é
eacute
é
>– small e
acute accent

ê
ecirc
ê
>– small e
circumflex accent

ë
euml
ë
>– small e
dieresis or umlaut mark

ì
igrave
ì
>– small i
grave accent

í
iacute
í
>– small i
acute accent

î
icirc
î
>– small i
circumflex accent

ï
iuml
ï
>– small i
dieresis or umlaut mark

ð
eth
ð
>– small eth
Icelandic

ñ
ntilde
ñ
>– small n
tilde

ò
ograve
ò
>– small o
grave accent

ó
oacute
ó
>– small o
acute accent

ô
ocirc
ô
>– small o
circumflex accent

õ
otilde
õ
>– small o
tilde

ö
ouml
ö
>– small o
dieresis or umlaut mark

ø
oslash
ø
>– small o
slash

ù
ugrave
ù
>– small u
grave accent

ú
uacute
ú
>– small u
acute accent

û
ucirc
û
>– small u
circumflex accent

ü
uuml
ü
>– small u
dieresis or umlaut mark

ý
yacute
ý
>– small y
acute accent

þ
thorn
þ
>– small thorn
Icelandic

ÿ
yuml
ÿ
>– small y
dieresis or umlaut mark

??
abreve
ă
>–=small a
breve

??
Abreve
Ă
>–=capital A
breve

??
amacr
ā
>–=small a
macron

??
Amacr
Ā
>–=capital A
macron

??
aogon
ą
>–=small a
ogonek

??
Aogon
Ą
>–=capital A
ogonek

??
cacute
ć
>–=small c
acute accent

??
Cacute
Ć
>–=capital C
acute accent

??
ccaron
č
>–=small c
caron

??
Ccaron
Č
>–=capital C
caron

??
ccirc
ĉ
>–=small c
circumflex accent

??
Ccirc
Ĉ
>–=capital C
circumflex accent

??
cdot
ċ
>–=small c
dot above

??
Cdot
Ċ
>–=capital C
dot above

??
dcaron
ď
>–=small d
caron

??
Dcaron
Ď
>–=capital D
caron

??
dstrok
đ
>–=small d
stroke

??
Dstrok
Đ
>–=capital D
stroke

??
ecaron
ě
>–=small e
caron

??
Ecaron
Ě
>–=capital E
caron

??
edot
ė
>–=small e
dot above

??
Edot
Ė
>–=capital E
dot above

??
emacr
ē
>–=small e
macron

??
Emacr
Ē
>–=capital E
macron

??
eogon
ę
>–=small e
ogonek

??
Eogon
Ę
>–=capital E
ogonek

??
gacute
ǵ
>–=small g
acute accent

??
gbreve
ğ
>–=small g
breve

??
Gbreve
Ğ
>–=capital G
breve

??
Gcedil
Ģ
>–=capital G
cedilla

??
gcirc
ĝ
>–=small g
circumflex accent

??
Gcirc
Ĝ
>–=capital G
circumflex accent

??
gdot
ġ
>–=small g
dot above

??
Gdot
Ġ
>–=capital G
dot above

??
hcirc
ĥ
>–=small h
circumflex accent

??
Hcirc
Ĥ
>–=capital H
circumflex accent

??
hstrok
ħ
>–=small h
stroke

??
Hstrok
Ħ
>–=capital H
stroke

??
Idot
İ
>–=capital I
dot above

??
Imacr
Ī
>–=capital I
macron

??
imacr
ī
>–=small i
macron

??
ijlig
ij
>–=small ij ligature

??
IJlig
IJ
>–=capital IJ ligature

??
inodot
ı
>–=small i without dot

??
iogon
į
>–=small i
ogonek

??
Iogon
Į
>–=capital I
ogonek

??
itilde
ĩ
>–=small i
tilde

??
Itilde
Ĩ
>–=capital I
tilde

??
jcirc
ĵ
>–=small j
circumflex accent

??
Jcirc
Ĵ
>–=capital J
circumflex accent

??
kcedil
ķ
>–=small k
cedilla

??
Kcedil
Ķ
>–=capital K
cedilla

??
kgreen
ĸ
>–=small k
Greenlandic

??
lacute
ĺ
>–=small l
acute accent

??
Lacute
Ĺ
>–=capital L
acute accent

??
lcaron
ľ
>–=small l
caron

??
Lcaron
Ľ
>–=capital L
caron

??
lcedil
ļ
>–=small l
cedilla

??
Lcedil
Ļ
>–=capital L
cedilla

??
lmidot
ŀ
>–=small l
middle dot

??
Lmidot
Ĺ
>–=capital L
middle dot

??
lstrok
ł
>–=small l
stroke

??
Lstrok
Ł
>–=capital L
stroke

??
nacute
ń
>–=small n
acute accent

??
Nacute
Ń
>–=capital N
acute accent

??
eng
ŋ
>–=small eng
Lapp

??
ENG
Ŋ
>–=capital ENG
Lapp

??
napos
ʼn
>–=small n
apostrophe

??
ncaron
ň
>–=small n
caron

??
Ncaron
Ň
>–=capital N
caron

??
ncedil
ņ
>–=small n
cedilla

??
Ncedil
Ņ
>–=capital N
cedilla

??
odblac
ő
>–=small o
double acute accent

??
Odblac
Ő
>–=capital O
double acute accent

??
Omacr
Ō
>–=capital O
macron

??
omacr
ō
>–=small o
macron

œ
oelig
œ
>–=small oe ligature

Œ
OElig
Œ
>–=capital OE ligature

??
racute
ŕ
>–=small r
acute accent

??
Racute
Ŕ
>–=capital R
acute accent

??
rcaron
ř
>–=small r
caron

??
Rcaron
Ř
>–=capital R
caron

??
rcedil
ŗ
>–=small r
cedilla

??
Rcedil
Ŗ
>–=capital R
cedilla

??
sacute
ś
>–=small s
acute accent

??
Sacute
Ř
>–=capital S
acute accent

š
scaron
š
>–=small s
caron

Š
Scaron
Š
>–=capital S
caron

??
scedil
ş
>–=small s
cedilla

??
Scedil
Ş
>–=capital S
cedilla

??
scirc
Ŝ
>–=small s
circumflex accent

??
Scirc
ŝ
>–=capital S
circumflex accent

??
tcaron
ť
>–=small t
caron

??
Tcaron
Ť
>–=capital T
caron

??
tcedil
Ţ
>–=small t
cedilla

??
Tcedil
ţ
>–=capital T
cedilla

??
tstrok
ŧ
>–=small t
stroke

??
Tstrok
Ŧ
>–=capital T
stroke

??
ubreve
ŭ
>–=small u
breve

??
Ubreve
Ŭ
>–=capital U
breve

??
udblac
ű
>–=small u
double acute accent

??
Udblac
Ű
>–=capital U
double acute accent

??
umacr
ū
>–=small u
macron

??
Umacr
Ū
>–=capital U
macron

??
uogon
ų
>–=small u
ogonek

??
Uogon
Ų
>–=capital U
ogonek

??
uring
ů
>–=small u
ring

??
Uring
Ů
>–=capital U
ring

??
utilde
ũ
>–=small u
tilde

??
Utilde
Ũ
>–=capital U
tilde

??
wcirc
ŵ
>–=small w
circumflex accent

??
Wcirc
Ŵ
>–=capital W
circumflex accent

??
ycirc
ŷ
>–=small y
circumflex accent

??
Ycirc
Ŷ
>–=capital Y
circumflex accent

Ÿ
Yuml
Ÿ
>–=capital Y
dieresis or umlaut mark

??
zacute
ź
>–=small z
acute accent

??
Zacute
Ź
>–=capital Z
acute accent

??
zcaron
ǽ
>–=small z
caron

??
Zcaron
ž
>–=capital Z
caron

??
zdot
ż
>–=small z
dot above

??
Zdot
Ż
>–=capital Z
dot above

&frac12;
half
½
>–=fraction one-half

&frac12;
frac12
½
>–=fraction one-half

&frac14;
frac14
¼
>–=fraction one-quarter

&frac34;
frac34
¾
>–=fraction three-quarters

???
frac18

> — or
±??⁄???
–=fraction one-eighth

???
frac38

> — or
&sup3;⁄???
–=fraction three-eighths

???
frac58

> — or
???⁄???
–=fraction five-eighths

???
frac78

> — or
???⁄???
–=fraction seven-eighths

&sup1;
sup1
¹
>–=superscript one

&sup2;
sup2
²
>–=superscript two

&sup3;
sup3
³
>–=superscript three

+
plus
+
>–=plus sign B:

±
plusmn
±
>–/pm B: =plus-or-minus sign

<
lt
<
>–=less-than sign R:

=
equals
=
>–=equals sign R:

>
gt
>
>–=greater-than sign R:

÷
divide
÷
>–/div B: =divide sign

×
times
×
>–/times B: =multiply sign

¤
curren
¤
>–=general currency sign

¥
pound
¥
>–=pound sign

$
dollar
$
>–=dollar sign

¢
cent
¢
>–=cent sign

¥
yen
¥
>–/yen =yen sign

#
num
#
>–=number sign

%
percnt
%
>–=percent sign

&
amp
&#38;
>–=ampersand

*
ast
*
>–/ast B: =asterisk

@
commat
@
>–=commercial at

[
lsqb
[
>–/lbrack O: =left square bracket


bsol

>–/backslash =reverse solidus

]
rsqb
]
>–/rbrack C: =right square bracket

{
lcub
{
>–/lbrace O: =left curly bracket

???
horbar

>–=horizontal bar

|
verbar
|
>–/vert =vertical bar

}
rcub
}
>–/rbrace C: =right curly bracket

µ
micro
µ
>–=micro sign

???
ohm

>–=ohm sign

°
deg
°
>–=degree sign

º
ordm
º
>–=ordinal indicator
masculine

ª
ordf
ª
>–=ordinal indicator
feminine

§
sect
§
>–=section sign


para

>–=pilcrow (paragraph sign)

·
middot
·
>–/centerdot B: =middle dot


larr

>–/leftarrow /gets A: =leftward arrow


rarr

>–/rightarrow /to A: =rightward arrow


uarr

>–/uparrow A: =upward arrow


darr

>–/downarrow A: =downward arrow

©
copy
©
>–=copyright sign

®
reg
®
>–/circledR =registered sign


trade

>–=trade mark sign

¦
brvbar
¦
>–=bren (vertical) bar

¬
not
¬
>–/neg /lnot =not sign

???
sung

>–=music note (sung text sign)

!
excl
!
>–=exclamation mark

¡
iexcl
¡
>–=inverted exclamation mark

>–=quotation mark
quot ‘
>–=quotation mark

apos

>–=apostrophe

(
lpar
(
>–O: =left parenthesis

)
cacute
)
>–C: =right parenthesis

 

 

 

 

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: